Välkommen till ZARGES konfigurator

Välj, anpassa, beställ. Det har aldrig varit så enkelt att konfigurera ZARGES produkter efter dina behov. Välj lämplig produkt för användningsområdet och planera efter dina önskemål.

Konfigurator för trappor och plattformar

ZARGES trappor och plattformar – smarta stegsystem. Konfigurera enkelt trappor, avsatsstegar, plattformsstegar, översteg, avsatser och underhållsplattformar online. Rörliga eller stationära, alltid i enlighet med gällande normer.

Konfigurera trappa eller plattform nu

Stegsystemskonfigurator

ZARGES stegsystemskonfigurator – steg för steg till den perfekta lösningen. Oavsett om det gäller underhållsstegar, utrymningsstegar eller åtkomststegar till byggnader och maskiner: Med ZARGES nya stegsystemskonfigurator konfigurerar du enkelt din trappanläggning med hänsyn till alla gällande normer.

Konfigurera ditt stegsystem nu