Velkommen til ZARGES-konfigurasjonsprogrammene

Velg, konfigurer individuelt, bestill. Det har aldri vært enklere å konfigurere ZARGES-produktene nøyaktig etter ønske og behov. Velg riktig produkt for det aktuelle bruksområdet, og planlegg etter hva du trenger.

Konfigurasjon av trapper og plattformer

Trapper og plattformer fra ZARGES – smarte og systematiske løsninger. Konfigurer trapper, plattformtrapper, trappebroer, plattformer og vedlikeholdsplattformer enkelt på nett. Alle løsninger – både faste og mobile – innfrir forskriftene.

Konfigurer en trapp eller plattform

Konfigurasjon av stigeanlegg

ZARGES-planleggingssystem for stiger – den beste løsningen trinn for trinn. Uansett om det er snakk om vedlikeholdsstiger, rømningsstiger eller stiger for adkomst til bygg og maskiner: Det nye ZARGES planleggingssystemet gjør det enklere for deg
å konfigurere stigeanlegget ditt iht. alle gjeldende standarder.

Konfigurer stigeanlegget